قوانین و مقررات

1.در ثبت نام کاربریتان آدرس پستی کامل خود و کد پستی خود را حتما بنویسید.

2.برای خرید اول از مشاورین ما برای خرید محصول مشاوره بگیرین بعد خرید کنید.

3.برخی از محصولات رده سنی استفاده دارن اول بپرسین بعد خرید کنید.

4.برای برگشت محصولات به هیچ عنوان محصول نباید باز شده باشه و در صورت باز شدن محصول و پس گرفتن معضوریم.